حجت الاسلام متولی امامی

بحران تمدنی ایران معاصر

کتاب «بحران تمدنی ایران معاصر»، نوشته سید محمدحسین متولی امامی، مدیر مسئول مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی(متا)، توسط

سید محمدحسین متولی امامی

«نشر معارف» وارد بازار کتاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بحران تمدنی ایران معاصر»، نوشته سید محمدحسین متولی امامی، مدیر مسئول مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی(متا)، توسط «نشر معارف» وارد بازار کتاب شد. این کتاب با دغدغه معرفی اصول مواجهه جمهوری اسلامی ایران با تمدن غربی و بایسته‌های گذار ایرانیان از وضعیت غرب‌زدگی تألیف شده و سعی دارد بحران زندگی امروز مسلمین و به‌خصوص ایرانیان را معرفی کند.

شناخت وضعیت فرهنگی امروز ایران در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب و ریشه‌یابی بحران تمدنی موجود و بایسته‌های گذار از این وضعیت، محورهای اساسی این کتاب است. این اثر که با همکاری مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی(متا) به چاپ رسیده است، در ۱۵۶ صفحه، شامل چهار فصل می‌باشد. فصل اول، به مفهوم‌شناسی و مؤلفه‌های اساسی تمدن‌ها توجه دارد. فصل دوم، به بحران تمدنی معاصر در جامعه ایرانی و ریشه‌های تاریخی این وضعیت اشاره می‌کند. فصل سوم، مواردی از آشوب‌های فرهنگی و تمدنی ایرانیان را برمی‌شمارد و در نهایت فصل چهارم، به معرفی راه‌کارهای خروج از وضعیت بحران تمدنی ایران اشاره دارد.