با آغاز ماه مهر ترم جدید دفتر کاشان متا آغاز به کار کرد.

اولین جلسه ترم پاییز متا سه شنبه ۱۳ مهر برگزار خواهد شد.
علاقمندان می تواندد جهت ثبت نام کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۸۴۶۸۰۵۳۲ تماس بگیرند.