نشست تخصصی: امکان ها و بایسته های تمدن سازی اسلامی

bijan

این نشست با حضور دکتر بیژن عبدالکریمی و حجت الاسلام دکتر متولی امامی پیرامون موضوع امکانات و بایسته های تمدن اسلامی برگزار می شود. برنامه مذکور در روز دوشنبه، ششم آذر ماه به همت موسسه مطالعات تمدن اسلامی در مکان امامزاده درب امام واقع در خیابان ابن سینا،خیابان سنبلستان برگزار می گردد.