موسسه مطالعات تمدن اسلامی

استقراء گرایی؛ علم، معرفتی مأخوذ از یافته های تجربی(۳)

۲٫۳٫پیش بینی و تبیین از دیدگاه استقراءگرایان
در این بخش برای روشن شدن مطلب مثال ساده ای می آوریم. به استدلال زیر توجه کنید:

۱٫آب نسبتاً خالص در دمای صفر درجه سانتیگراد منجمدمی شود(پس از فرصت کافی)
۲٫رادیاتور ماشین من حاوی آب نسبتاً خالص است.
۳٫اگر درجه حرارت از صفر درجه سانتیگراد پایین تر برود آب رادیاتور ماشین من منجمد خواهد شد (پس از فرصت کافی).

این نمونه ای است از یک استدلال منطقی معتبر برای استنتاج پیش بینی ۳ از مقدمه ۱ که حاوی معرفتی علمی است.
اگر ۱و۲ صادق باشند، ۳باید صادق باشد؛ با این حال صدق۱و۲ یا ۳ را نمی توان با این قیاس یا قیاس دیگری اثبات کرد. برای استقراء گرایان منبع صدق منطق نیست، بلکه تجربه است. طبق این نظر، صدق ۱ را با مشاهدۀ مستقیم انجماد آب تعیین می کنیم. هر گاه صدق ۱و۲ به واسطۀ مشاهده و استقراء اثبات شد، در آن صورت پیش بینی۳ را می توان از آنها نتیجه گرفت.

شکل کلی تمام پیش بینی ها و تببینهای علمی به طور خلاصه عبارتند از:
۱-قوانین و نظریه ها
۲-شرایط اولیه
۳-پیش بینیها و تببین ها

گزاره هایی که وضعیت مورد تحقیق را وصف میکنند شرایط اولیه نامیده میشود.

امید شفیعی

 

موسسه مطالعات تمدن اسلامی

استقراء گرایی: علم، معرفتی مأخوذ از یافته های تجربی(۲)

استقراءگرایی سطحی

مطابق استقراء گرایی سطحی، علم با مشاهدات آغاز می شود. مشاهده گر باید دارای اعضای حسی معمولی و سالم باشد و باید آنچه را با توجه به
وضعیت مورد مشاهده می تواند ببیند، بشنود، و غیره، با امانتداری تمام ضبط کند و این عمل باید با ذهنی خالی از پیشداوری انجام پذیرد.

گزاره های به دست آمده از این راه گزاره های مشاهدتی نام دارند که اساسی را به وجود می آورند که قوانین و نظریه ها که مجموعه معرفت علمی را می سازند از آن اخذ می شوند.

این گزاره ها دو نوع اند
۱- گزاره های شخصیه که مربوط به واقعه ای خاص در زمان و مکان خاصی هستند مثل در ساعت فلان در روز فلان سیاره مریخ در فلان موقعیت در آسمان ظاهر شد
۲- گزاره های کلی مربوط به کل حوادث جهان هستند مثل سیارات در مدارهای بیضی شکل دور خورشید میگردند

شرایطی که باید برای صورت گرفتن این تعمیم ها صورت گیرد عبارتند از
۱- تعداد گزاره های مشاهدتی که اساس تعمیم را تشکیل میدهند باید زیاد باشند
۲- مشاهدات باید تحت شرایط متنوعی تکرار شوند
۳- هیچ یک از گزار ه ها نباید با قانون جهانشمول ماخوذ معاوضه داشته باشد

استدلالی که اخذ گزاره کلی را از تعداد محدودی گزاره شخصیه موجه میداند استدلال استقرایی و فرآیند آن استقرا نامیده میشود

مطابق نظر استقراء گرایان سطحی، معرفت علمی به وسیلۀ استقراء از بنیان مطمئنی که به واسطۀ مشاهده به دست آمده ساخته می شود. هر چه تعداد
واقعیات تصدیق شده به واسطۀ مشاهده و آزمایش افزایش یابد و هر چه یافته های مشاهداتی با اصلاح تکنیک های مشاهداتی و آزمایشی، پیچیده
تر و دقیق تر شود، قوانین و نظریه های فراگیر بیشتری با استدلال استقرائی دقیق ساخته خواهد شد.

یکی از خصوصیات عمده علم قدرت تبیین و پیش بینی آن است

ابتدا یافته های حاصل از مشاهده را داریم سپس به استقراء میپردازیم و به قوانین و نظریه ها دست می یابیم و با قیاس به پیش بینی و تبیین می رسیم.

امید شفیعی

موسسه مطالعات تمدن اسلامی

اهمیت پرداختن به فلسفه علم(۱)

اهمیت علم مدرن تنها ناشی از کاربرد آن در فناوری نیست. این علم در مقایسه با نهادهای دیگر از اعتبار بی نظیری برخوردار است. اغلب مردم به فهم علم مدرن و سرمایه گذاری روی آن توافق دارند. علاوه بر این تقریبا به سخنان یک دانشمند بیشتر اعتماد می شود تا به سخنان یک حقوقدان یا سیاستمدار.(اگرچه ممکن است این امر زیاد به زبان نیاید.)
چنین تلقی می شود که نظریه های علمی به شیوه ای دقیق از یافته های تجربی با مشاهده و آزمایش به دست آمده اند.علم بر آنچه می توان دید و شنید و لمس کرد و امثال اینها بنا شده است. عقاید و سلیقه های شخصی و تخیلات ظنی هیچ جایی در علم ندارند. علم آفاقی است. معرفت علمی معرفت قابل اطمینانی است، زیرا به طور آفاقی اثبات شده است.
امروزه این علوم اغلب چنان تخصصی شده اند که هیچ فردی نمیتواند به همه آنچه در یک شاخه علمی مطرح است آگاهی پیدا کند، چه رسد به اینکه همه علوم را بداند. به همین دلیل هیچ راهی جز اتکا بر همکاری و همسو شدن افراد به منظور توسعه بیشتر و به کارگیری تفکر علمی نداریم.با این حال برخی از ویژگی های علم کمابیش کلی اند و از این رو می توانیم بدون نیاز به آگاهی چندانی از مرزهای علم دست به پژوهش فلسفی بزنیم.
بحث های مختلفی در فلسفه علم مطرح می شود نظیر پرسش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی. مثلا آیا مهندسی ژنتیک و آزمایش روی جانوران یا آلودگی محیط زیست از لحاظ اخلاقی صحیح است.ولی این بحث ها در اینجا مطرح نمیگردد بلکه پرسش اصلی چیستی این علم و روش علمی و جایگاه آن در مورد اظهار نظر در مورد پرسش های مختلف جهان هستی است.

امید شفیعی

حای خالی مردم در روایت انقلاب اسلامی

جای خالی مردم در روایت انقلاب اسلامی

“جای خالی مردم در روایت انقلاب اسلامی” نام برنامه‌ای بود که از سوی موسسه مطالعات تمدن اسلامی(متا) و دفتر مطالعات جبهه فرهنگی(راه) به مناسبت دهه فجر و سی و هفتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در مدرسه رویش کاشان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور دکتر سید یوسف مرادی برگزار شد به بررسی و تحلیل تاریخ معاصر پرداخته شد و به برهه‌های مختلف حضور و نقش مردم در شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی پرداخته شد.

دکتر مرادی با اشاره به دو واقعه مهم در تاریخ ایران معاصر گفت: این دو واقعه مهم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در واقعه کشف حجاب ریشه داشت. اول اشغال ایران توسط غرب و عدم واکنش اجتماعی سیاسی مردم نسبت به آن بود و دوم ماجرای ملی شدن صنعت نفت بود. حرکتی کاملا مردمی و ملی و البته با رهبری روحانیت که به دلایل بسیار مهم و قابل تاملی از مسیر حقیقی خود منحرف گردید.

با اینکه در ابتدای حرکت ملی شدن صنعت نفت مصدق با کمک و تکیه به روحانیت توانست نهضت را به خوبی جلو ببرد اما بعد از پیروزی نهضت به دلیل بی اطلاعی از روابط بین المللی همچنین بی خبری از زد بندهای سیاسی غرب برای آنکه بتواند مقابل تحریم انگلیسی بایستد به آمریکا تکیه کرد و این خود مقدمه دخالت آمریکا و فراهم شدن زمینه کودتای ۲۸ مرداد را فراهم نمود.

ایشان در ادامه افزود: در دهه چهل ما از حرکت‌های مردمی چندان اطلاعی در دست نداریم اما به دلیل وضعیت افسردگی که بعد از شکست نهضت نفت در داخل جامعه ایرانی به وجود آمده بود از نیمه دوم دهه چهلم شاهد تحولاتی در عرصه هنر بویژه شعر و رمان هستیم. اشعار نیما یوشیج و رمان همسایگی از این دست می باشد. در مقابل سینمای دوره پهلوی نمونه کامل پمپاژ فحشا در جامعه بود.

در دهه پنجاه جریان مردمی در کنار جریان روحانیت، یکی از دوجریان مهمی است که در جامعه ایران به خوبی نمود دارد رهبری این جریان توسط امام خمینی انجام شده است.

بهترین اسناد برای فهم این جریان اسناد لانه جاسوسی آمریکاست.

حای خالی مردم در روایت انقلاب اسلامی

دکتر مرادی با اشاره به فهم درست امام از ظرفیت‌های مردمی افزود: امام خمینی به خوبی قدرت جریان‌های مردمی را دریافته بود. ایشان در جریان افزایش ساعات حکومت نظامی به مردم دستور دادند بیشتر از همیشه در خیابان ماندگار باشند چون از تجربه شکست جریان صنعت ملی شدن نفت به خوبی آگاه بودند.

همچنین امام به فتح لانه جاسوسی آمریکا بسیار اهمیت داده و آن را مهم می دانستند چرا که دخالتگری آمریکا را در جریان کودتای ۲۸ مرداد خوب فهمیده بودند و مایل نبودند این تجربه تلخ مجددا تکرار شود.

آنچه اکنون شاهد آن هستیم این است که بعد انقلاب ظرفیت مردمی به خوبی دیده نشد و بسیاری جریانها آن را به نفع خود مصادره کردند.

هنر و سینمای امروز هم هنوز نتوانسته  این ظرفیت را درک کند و نمایش شورانگیزی از این حضور را در فیلم ها شاهد نبوده ایم….

حای خالی مردم در روایت انقلاب اسلامی

دکتر مرادی در پایان با اشاره به جشنواره عمار گفت: اتفاقات نویی در حال جریان است. جشنواره مردمی عمار، مستندهایی چون مستند طیبه و شاید یکی از فیلم های امسال جشنواره فجر مثل “ماجرای نیمروز” که نگاه مردمی دارد، بتواند نقاط عطفی در نمایش حماسه های مردمی انقلاب باشد.

بعد از پایان صحبت‌های دکتر مرادی فیلم مستند “طیبه” پخش شد. مستند طیبه با موضوع شهیده شاخص سال ۱۳۹۴ استان اصفهان در صدا و سیمای مرکز مبارزین پیش از انقلاب اصفهان در ۵۰ دقیقه تهیه و تولید شده است. او یکی از مبارزین بوده و به دست ساواک دستگیر و در جریان فرار ساختگیی که توسط ساواک ترتیب داده میشه به شهادت می رسد در این مستند به بررسی ویژگی های اخلاقی و شخصیتی این شهیده پرداخته شده و در ادامه فعالیت های مبارزاتی این شهیده به همراه همسرش ابراهیم جعفریان به صورت بازسازی به تصویر کشیده شده است.

لازم به ذکر است این مراسم پنجشنبه شب ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ در دبیرستان رویش کاشان برگزار گردید.

حای خالی مردم در روایت انقلاب اسلامی

ترم چهارم متا اصفهان

دوره آموزشی مطالعات تمدنی (۲)

شروع ترم بهمن ۱۳۹۵

ترم چهارم دوره مطالعات تمدنی دفتر اصفهان از ۱۵ بهمن ماه آغاز می‌شود.

جهت پیش ثبت نام، لطفا فرم ذیل را پر کنید.

ثبت نام ترم مهرماه ۹۵ اصفهان

برای تکمیل ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۳۵۵۵۶۸۶۳ تماس حاصل نمایید.

پوستر ترم چهارم متا اصفهان

حجت الاسلام متولی امامی

انقلاب اسلامی انقلاب حجه‌الاسلام‌ها بود. تاسیس تمدن اسلامی هم به نخبگی ما نیاز دارد

جلسه سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسین متولی امامی با موضوع انقلاب و تمدن نوین اسلامی که از طرف موسسه امیر بیان با عنوان عملیات والفجر برگزار شد. مخاطبان این جلسه مبلغان دهه فجر بودند.

این جلسه به مدت سه روز و در مکان موسسه امیر بیان استان اصفهان برگزار شد.
حجت الاسلام متولی امامی

 

photo_2017-01-28_12-01-06

حجت الاسلام متولی امامی

 

حجت الاسلام متولی امامی

کارگروه پهلوی

گزارش کارگروه مطالعاتی پهلوی موسسه مطالعات تمدن اسلامی

به نام خدا

گزارش کارگروه مطالعاتی پهلوی
یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی، نمایش ماهیت حقیقی استکبار جهانی، همچنین قدرت‌های وابسته به آن است. با نظر به این دستاورد مهم از یک سو، و تلاش دائمی استکبار برای تخریب ماهیت اصیل انقلاب از سوی دیگر، به ویژه مسئله تطهیر خاندان پهلوی در حال حاضر، موسسه مطالعات تمدن اسلامی، اقدام به تشکیل کارگروهی ویژه با عنوان کارگروه مطالعاتی تاریخ پهلوی نموده است.
کارگروه فوق فعالیت خود را از از دی ماه سال ۱۳۹۶ در کاشان آغاز نموده و در حال حاضر دارای ۱۴ عضو از جمع دانشجویان می‌باشد. از جمله اهداف این کارگروه می‌توان به مطالعه تاریخ سیاسی اجتماعی پهلوی، ادیان و فرق در دوره پهلوی، جریان‌های مبارزاتی، دیپلماسی خارجی قراردادهای ننگین و اثرات آن بر تحولات جامعه، سیاستگذاری علمی و آموزشی، روشنفکری و غرب‌زدگی، وضعیت اجتماعی، بیکاری و فقر، ساختارهای حکومتی و فسادهای اخلاقی و مالی دربار می‌باشد.

photo_2017-01-28_11-45-07
این کارگروه از ابتدای دی ماه توانسته است طی ۴ جلسه، به بررسی و گفتگو حول دو کتاب بپردازد:
کتاب بحران تمدنی ایران معاصر اثر حجت‌الاسلام و المسلمین متولی امامی مدیر مسئول موسسه، که ذیل مباحث آن، به گقتگو درباره موضوعاتی همچون فرهنگ، تمدن و شاخصه‌های آن، وضعیت کنونی انقلاب اسلامی، چگونگی ظهور بحران‌های تمدنی در ایران، معرفی آشوب‌ها و بحران‌های معاصر و بایسته‌های خروج از آن پرداخته شد.
کتاب تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران اثر دکتر موسی حقانی، فصول ۱۶ تا ۲۰ که تاکنون فصل‌های ۱۶ تا ۱۸ توسط اعضا مورد بررسی و گفتگو واقع شده است. اهم مباحث مطرح شده عبارتند از:
زمینه‌های سیاسی اجتماعی ظهور پهلوی‌ها، سکولاریسم و استعمار در ایران، تقابل دولت پهلوی با دین و آیین‌های دینی، مبارزات روحانیون انقلابی، سیاست‌های کلی پهلوی در غرب‌شدگی ایران، صنعت ملی شدن نفت ایران، مبارزات امام خمینی تا پیروزی انقلاب اسلامی.

محتا

موسسه مطالعات تمدن اسلامی

نشست تخصصی جایگاه عقل در سیاست

نشست تخصصی «جایگاه عقلانیت در سیاست» هفتم دی ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می‌شود.

 

این نشست با همکاری موسسه مطالعات تمدن اسلامی و با حضور حجت الاسلام حسین عرب، استاد حوزه علمیه و حجت الاسلام سید محمدحسین متولی امامی، مدیر مسئول موسسه متا و دکترای جامعه شناسی هفتم دی ماه ساعت ١٩ در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می شود.

 

 

 

موسسه مطالعات تمدن اسلامی

نشست تخصصی جایگاه عقل در سیاست

دکتر بیگدلی

مسیر متفاوت تاریخ تمدن غرب و تمدن انبیاء

با مطالعه دقیق دو تاریخ غرب و تاریخ انبیاء متوجه می‌شویم که کلان روایت تاریخ تمدن غرب، تطور زبانی ابزار را در جهت رسیدن انسان به رفاه و لذت محور قرار داده است، اما کلان روایت تاریخ تمدن انبیاء، تقابل جدی دو جبهه حق و باطل را مطرح می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری متا، چهارمین گردهمایی علمی-آموزشی فعالان فکری ـ فرهنگی موسسه مطالعات تمدن اسلامی، روزهای پنج‌شنبه و جمعه مورخ ۱۱ و ۱۲ آذر در مسجد حسینیه ام‌البنین شهرستان کاشان برگزار گردید. در این گردهمایی که با حضور دانشجویان و طلاب اصفهان و کاشان همراه بود، دکتر عطاء‌الله بیگدلی به شرح تفصیلی تاریخ تمدن انبیاء پرداخت.

دکتر بیگدلی

متا

دکتر بیگدلی ابتدای گردهمایی به این مسئله اشاره کرد که تاریخ تمدنی انبیاء و تاریخ تمدن غرب، هر دو بر مبنای دو روایت تاریخی بیان می‌شوند که داستان هر کدام از دیگری متمایز و متفاوت است. اطلاعات تاریخی و زمانی این دو تمدن با اینکه در نقطه‌های باریکی دارای اشتراک است، اما چون اساس آنها دو روایت متفاوت است، هر کدام مسیر و هدف متفاوتی را در تاریخ طی کرده‌اند.

وی افزود: تاریخ تمدن مدرن بر اساس روش اکتشافی و تجربی به اثبات خود می‌پردازد اما تاریخ تمدن انبیاء حجیت خود را بر منابع مقدس و روایی دینی متکی می‌سازد. این دو تاریخ با وجود آنکه در بعضی شواهد عینی و اکتشافی اشتراکاتی دارند، اما هر کدام به طور جداگانه برآمده از یک کلان روایت هستند که مسیر نهایی این دو را از هم جدا می‌سازد.

با مطالعه دقیق این دو تاریخ متوجه می‌شویم که کلان روایت تاریخ تمدن غرب، تطور زبانی ابزار را در جهت رسیدن انسان به رفاه و لذت محور قرار داده است، اما کلان روایت تاریخ تمدن انبیاء، تقابل جدی دو جبهه حق و باطل را مطرح می‌سازد.

این پژوهشگر تاریخ و تمدن، در ادامه به شرح تفصیلی تاریخ تمدن انبیاء بر مبنای کتاب عروج مشرقی که تالیف خودشان است، پرداخته و حیات انسان را از داستان آفرینش بر مبنای آنچه در کتب مقدس و قرآن و روایات ذکر شده آغاز کرد و یک به یک در دوره انبیاء اولوالعزم(ع) دنبال نمود.

دکتر بیگدلی

متا

این استاد دانشگاه از ابتدای خلقت تاریخ را به تصویر کشیده و تاریخ حضرت آدم، شیث، نوح، یوسف، موسی، عیسی، و سایر انبیای الهی، پیامبر صلی الله و علیه و آله، ائمه اطهار علیهم‌الاسلام را به تفصیل بیان کرده و در انتها به موضوع ظهور و شرایط پس از آن پرداختند.

این اردو که با حضور حدود ۱۰۰ نفر از فعالان فکری و فرهنگی اصفهان و کاشان برقرار شد، با برگزاری اردوی زیارتی سیاحتی مشهد اردهال در پایان روز اول اردو و همچنین برگزاری دعای پرفیض ندبه در صبح روز دوم، همراه شد. این گردهمایی غروب جمعه مورخ ۱۲ آذر به پایان رسید.

دکتر بیگدلی

متا

دکتر بیگدلی

متا

دکتر بیگدلی

متا

دکتر بیگدلی

متا

دکتر بیگدلی

متا

دکتر بیگدلی

متا

دکتر بیگدلی

متا

موسسه مطالعات تمدن اسلامی

نشست تخصصی دلالت‌های سیاسی اجتماعی حسن و قبح عقلی

جامعه اسلامی نباید به بهانه آزادی بیان مورد هجمه افکار انحرافی قرار بگیرد و عده ای با اصطلاح آزادی بیان هر گونه شبهه پراکنی و لجن پراکنی کنند.

نشست علمی ـ تخصصی با موضوع “دلالت‌های سیاسی و اجتماعی حسن و قبح عقلی” با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد حسین متولی امامی و حجت‌الاسلام حسین عرب در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.

نشست فوق که سه‌شنبه مورخ ۷ آذر ۹۵ برگزار شد به دلالت‌های عقلی در سیاست و اجتماع ناظر بود.

ورودی دین ایمان و توجه فکری انسان به عالم غیب است

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام عرب گفت: ورود ما به حوزه دین از پایگاه عقلانیت است.

حجت الاسلام متولی امامی پاسخ دادند:

هر چند ما منکر فلسفه و عقلانیت نیستیم اما خروجی دین ایمان است. در واقع ورودی دین ایمان و توجه فکری انسان به عالم غیب است. استقلال و گفتگوی فلسفی هم در جهت تقویت همین گرایش فکری است.

مفاهیم در دل فرهنگ تولید می شوند بنابراین ما جازه نداریم هر مفهومی را از فرهنگ های دیگر عاریه بگیریم و نابجا استفاده کنیم.اصطلاح آزادی بیان نیز از این جمله است.

حدود آزادی بیان باید توسط دین بیان شود

حجت‌الاسلام عرب ادامه داد: عقل در اجتماع و سیاست مستقل عمل می‌کند و مواردی همچون لزوم آزادی بیان، لزوم عدالت، قبح عقل و … از مواردی هستند که عقل مستقلا آن را درک می‌کند.

حجت الاسلام امامی هم در بخش دوم اذعان داشت:

مصادیق این موارد شفاف نیست و اگر دین چیستی ظلم و عدل را مشخص نکند، فرهنگ غرب تعیین کننده می‌شود. حدود آزادی بیان باید از طریق آموزه‌های دینی بیان شود، در غیر این صورت انعکاس جامعه غربی است.

انتقاد باید سازنده و دلسوزانه باشد

مدیر مسئول موسسه مطالعات تمدن اسلامی در ادامه تاکید کرد:

عالمان و مجتهدان زیادی بوده‌اند که به پایگاه دشمن خدمت کرده‌اند. اگر ما به نظام نقد داریم، این نقد می‌تواند دلسوزانه و سازنده باشد. اشخاصی مثل آیت‌الله بهبهانی، تقی‌زاده، شیخ ابراهیم زنجانی، مرحوم منتظری و … از جمله کسانی بودند که آب به آسیاب دشمن ریختند.

در حوزه سیاست و اجتماع عقل مستقل نیست

متولی امامی درباره ارتباط عقلانیت با مواضع سیاسی اجتماعی افراد گفت:

در حوزه سیاست و اجتماع، عقل مستقل نیست و باید تحت تربیت امام معصوم علیه‌السلام قرار بگیرد وگرنه تحت ولایت اولیاء طاغوت قرار خواهد گرفت.

درواقع حاکم جامعه اسلامی به دلیل اینکه مربی جامعه دینی است، نسبت به افکار مسموم و انحرافی حساسیت نشان می‌دهد کما اینکه در دیگر جوامع اجازه بیان هر فکر و اندیشه‌ای داده نمی‌شود و لازم است اندیشه‌های خاص در مجامع نخبگانی مطرح و نقد و بررسی شود.

بنابراین جامعه اسلامی نباید به بهانه آزادی بیان مورد هجمه افکار انحرافی قرار بگیرد و عده‌ای با اصطلاح آزادی بیان هر گونه شبهه‌پراکنی و لجن‌پراکنی کنند.

اصطلاحات فرهنگی تعیین‌کننده ادبیات سیاسی اجتماعی ما هستند

متولی امامی در پایان چنین نتیجه گرفتند که:

در پایان بایست به این مهم اشاره کنیم که ابتدا باید برای خود اثبات کنیم که ادراکات ما متعلق به عقل است یا فرهنگ.  سپس درنظر داشته باشیم فرهنگ‌های معارض در مجاورت فرهنگ ما بسیارند.

مثلا در غرب به قانون همجنس‌بازی به عنوان یک قانون رای داده می‌شود و مجلس هم قبول می‌کند اما در فرهنگ اسلامی این عمل کاملا قبیح است. پس عقل مستقلا نمی‌تواند خوب و بد را تشخیص دهد و قانون بنویسد.

گاهی مواقع اصطلاحاتی به کار می‌بریم که مواردی را در آن استثناء می‌کنیم و می‌گوییم منظورمان این نیست. اما آزادی بیان که در غرب به معنای آزادی بیان به طور مطلق است در جامعه ما که وارد می‌شود با همان بار معنایی وارد می شود. پس باید مشخص کنیم منظور ما در استفاده از آن اصطلاح چیست.

این اصطلاحا ادبیات سیاسی اجتماعی ما را رقم می‌زند. مثلا اتاق فکر در ادبیات غرب بار معنایی خاصی دارد که متناسب با فرهنگ ما نیست و مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) در مقابل از اصطلاح “هیئت اندیشه ورزی” استفاده کرده‌اند که متناسب با فرهنگ و اندیشه دینی ماست.

این نشست که ساعت ۳۰: ۲۰ در سالن آمفی تئاتر دانشکده دندان پزشکی آغاز شده بود تا ساعت ۳۰: ۲۲ ادامه یافت و در پایان دانشجویان به طرح و بحث سوالات و نظرات خود پرداختند.