اصغر طاهرزاده

معرفی کتاب تمدن زایی شیعه

✔️ استاد علی اصغر طاهر زاده
? سلسله مباحث «تمدن زایی شیعه»، حاصل پاسخ به سؤالاتی است که حدود سه سال متمادی و طی نُه جلسه توسط عده ای از طلاب و دانشجویانی که مایل بودند در رابطه با موضوع تمدن اسلامی تحقیق کنند خدمت استاد طاهرزاده مطرح شده و پس از پیاده شدن جواب ها از نوار و تکمیل و تصحیح مطالب توسط استاد به صورت کتاب عرضه شده است.
?سلسله مباحث «تمدن زایی شیعه» یا «مسئولیت شیعه در ایجاد تمدن اسلامی» درصدد است در شرایطی که بشریت از فرهنگ مدرنیته سرخورده است و به فکر راه و چاره ای اساسی است، او را متذکر فرهنگی نماید که عاقبت زمین و زمینیان باید به سوی آن فرهنگ باشد تا وعده ی اقامه ی حق، صورت بالفعل به خود بگیرد و هرچه زودتر جهت گیری بشر به سوی آن تمدن شروع شود و بشر به همان اندازه زودتر به بلوغ خود نزدیک گردد.
✅بخش هایی از مطالب کتاب: ?
?تفاوت برخورد ما با فلسفه یونان، با برخورد ما با فلسفه غرب
?شاخصه ی نظام مهدوی
?چین و بازخوانی تمدن کهن
?ارائه ی تفسیر درست از تمدن غرب و مدرنیته
?تفاوت التقاط فرهنگی با گزینش علمی
?جایگاه تمدن اسلامی نسبت به ایده آل های بشر
?تغییر جهت میل ها، اولین قدم
?آفت تعمیم علم غربی به همه تاریخ
?شدت و ضعف یک تمدن در زندگی ساز بودن آن
?کمیت گرایی غربی و غفلت از کیفیت
?تفاوت نگاه فرهنگ مدرنیته و تفکر اسلامی به عالم
?و…

تاریخ انتقادی فلسفه ی یونان

تاریخ انتقادی فلسفه ی یونان

مولف: والتر ترنس استیس
تاریخ نشر: ۱۳۸۵
مترجم: دکتر یوسف شاقول
ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه مفید

معرفی کتاب

این کتاب، بیشتر شامل مطالب یک دوره از درس گفتارهای عمومی است که طی سه ماه نخست سال ۱۹۱۹ ایراد شده است. مخاطب این درس گفتارها، ترکیبی از مردم عادی و دانشجویان بودند. بیشتر آنها هیچ شناخت قبلی از فلسفه نداشتند، به همین خاطر این کتاب، هیچ شناخت قبلی ویژه ای را پیش فرض نمی گیرد، هرچند سطحی از تحصیلات عمومی را در نظر دارد. اصطلاحات فلسفی به دقت توضیح داده می شود و تلاش شده تا اندیشه های فلسفی به روشن ترین روش ممکن ارائه شود. او در این گفتارها، فلسفه‌ی یونان را به لحاظ داشتن افرادی چون ارسطو افلاطون، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌داند. وی به رغم پذیرش وجود جنبه‌هایی از اندیشه و تفکر در حوزه‌هایی چون مصر و هند، به هیچ‌ روی، آن‌ها را در شکل‌گیری فلسفه‌ی یونان تاثیرگذار نمی‌داند. وی هم‌چون بسیاری از تاریخ‌نگاران فلسفه، تفکر فلسفی در یونان را آغاز رسمی فلسفه و آن را دارای هویتی مستقل می‌داند. بر این اساس وی در کتاب طیفی از متفکران از تالس در قرن ششم قبل از میلاد تا اندیشمندان و مکاتب فلسفی پس از ارسطو طی سه دوره را بررسی می‌کند:
دوره‌ی اول از تالس شروع و به سوفسطاییان ختم می‌شود. این دوره به دوره‌ی آغاز تفکر فلسفی معروف است.
دوره‌ی دوم از سوفسطاییان شروع و به ارسطو خاتمه می‌یابد. این دوره را دوره‌ی بلوغ و پختگی فلسفه‌ی یونان می‌دانند.
و دوره‌ی سوم که به دوره‌ی پساارسطویی خوانده می‌شود. دوره‌ی افول و انحطاط تفکر یونانی به شمار می‌رود.

برشی از کتاب
فلسفه ی یونان به طور طبیعی به سه دوره قسیم می شود: دوره اول را می توان به طور کلی فلسفه ی پیش سقراطی نامید، اگر چه شامل سوقسطاییان که هم معاصر و هم پیش از سقراط بودند، نمی شود. این دوره ، طلوع فلسفه ی یونان است. دوره ی دوم که از سوفسطاییان آغاز و به ارسطو ختم می شود و سقراط و افلاطون را نیز در برمی گیرد، دوران بلوغ و پختگی فلسفه ی یونان است که اوج واقعی آن، بدون شک، نظام ارسطوست. و در نهایت دوره ی فلسفه ی پسا ارسطویی را داریم که زوال و افول اندیشه ی قوم یونانی به شمار می آید. اگر بخواهیم بدانیم که افلاطون و ارسطو درباره ی هر موضوعی چگونه فکر می کردند تنها باید به آثارشان مراجعه کنیم. اما آثار فیلسوفان اولیه به دست ما نرسیده است مگر به صورت پاره پاره. برخی از آنان هرگز متعهد به نوشتن عقایدشان نبودند. و…..

متا

عروج مشرقی

چرا قصص الانبیا

قصه‌های انبیای الهی در روزگاران پیشین برای موحدین و مؤمنان عالم از دو جنبه مهم بود، «عبرت» محوری‌ترین امری بود که قصص انبیا دائر مدار آن بود، ما تاریخ انبیا را می‌خواندیم و از سرگذشت گذشتگان عبرت می‌گرفتیم، در میافتیم که اقوام و اممی که در برابر دعوت انبیا عصیان و سرکشی نموده‌اند به عذاب و سرگشتگی دچار شده‌اند و آنان که تسلیم شدند و ایمان آوردند سعادت‌مند شدند. حتی قاعده تکرار[۱] به خصوص در مورد قوم بنی اسرائیل و امت اسلام ما را به دقت در تاریخ و قصص بنی‌اسرائیل ملزم می‌نمود، ما تاریخ انبیا را نه برای تفنن یا اطلاعات عمومی و تاریخی بلکه برای امروزمان در حیات واقعی امت آخر‌الزمانی رسول خدا‌صل‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌خواندیم. جنبه دوم اهمیت قصص انبیا وجوه تربیتی و آشنائی با معارف الهی از خلال این داستان‌ها بود، قصه حضرت یوسفعلیه‌السلام بیشتر چنین رنگ و بوئی دارد.

اما در سالیان اخیر وجه مهم‌تری از قصص انبیا برای ما روشن شده است. این وجه اهمیت در تقابل با وضعیت مدرن و نگاه متجدد به عالم و آدم و به تبع به تاریخ خود را بیش از پیش نمایان می‌سازد، روایت تاریخ بر اساس انبیا الهی علمی را به مثابه پس زمینه در خود مستتر و منطوی دارد که امروزه آن عالم و فهم از روایت کلی تاریخ به روشنی در برابر داستان تاریخ بشری مدرن قرار گرفته است.

نکته بسیار مهم تغییر جایگاه تاریخ در غرب است؛ به تبع این تغییر است که نسبت ما با مواریث و معالم تاریخی دینی نیز تغییر نموده و حال باید به وجه بسیار بنیادی‌تر قصص انبیا در جهان کنونی توجه کنیم. در جهان جدید ارائه یک کلان روایت از تاریخ که اجمالاً متضمن نگاه خطی و ابزاری به تاریخ و مبتنی بر نوعی داروینیسم همه‌جانبه است بستری را مهیا کرده است که اصولاً تجدد در آن ممکن شده است. هر چند تفکر مدرن که در آن انسان خود را دائر مدار امور و هستی‌بخش هست‌ها می‌داند(سوبژکتیویسم معرفتی و به خصوص سوبژکتیویسم وجودی به خصوص در کانت و هگل) اصل اصیل جهان مدرن و ممکن‌کننده و بستر تحقق این کلان روایت از تاریخ است؛ اما تعریف داستان تاریخ بشر بر اساس فهم مدرن از تاریخ و بشر، در عمل بستری تمدنی برای تمام دیگر مفاهیم مدرن فراهم دیده است. به عبارتی تا غرب نتوانسته بود تاریخ بشر را آن‌گونه که مقتضی سوبژکتیویسم است تعریف نماید و تا وقتی غرب نتوانسته بود تاریخ تمدن را آن‌گونه که خود از تمدن می‌فهمد روایت کند، امکان ظهور و بروز تمدنیِ انسانِ مدرن، تمدن جدید، تکنولوژی، اقتصاد جدید، دموکراسی، پارلمان، حقوق و البته فلسفه نبود. این روایت تارخ تمدن غربی است که بستر تمام روایت‌های دیگر است. چنین امکانی بنیادین است و مخالفت با آن در واقع یکی از اصیل‌ترین پایه‌های تمدن جدید را به چالش کشیده است. تاریخ تمدن مدرن در واقع جای چیزها و امور را در تمدن غربی روشن می‌کند. کلان روایت مدرن از تاریخ اکنون به چنان اهمیتی در آن سرزمین رسیده است که قادر است تقدم و تأخر امور، مبانی و مفاهیم را معلوم کند و در آن عالم به هرچیزی جا و معنائی ببخشد.

[۱]– مضمون حدیثی از رسول خداوند حضرت محمد مصطفی‌صلوات‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم که امت اسلام را زنهار داده‌اند که حوادث قوم بنی اسرائیل عیناً و قدم به قدم برای امت ایشان نیز تکرار می‌گردد: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ لَتَرْکَبَنَّ أُمَّتِی سُنَّهَ بَنِی إِسْرَائِیلَ حَذْوَ النَّعْلِ‏ بِالنَّعْلِ‏ [وَ حَذْوَ] الْقُذَّهِ بِالْقُذَّهِ شِبْراً بِشِبْرٍ وَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ وَ بَاعاً بِبَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْراً لَدَخَلُوا فِیهِ مَعَهُمْ إِنَّ التَّوْرَاهَ وَ الْقُرْآنَ کَتَبَهُ مَلَکٌ وَاحِدٌ فِی رَقٍّ وَاحِدٍ بِقَلَمِ وَاحِدٍ وَ جَرَتِ الْأَمْثَالُ وَ السُّنَنُ سَوَاء(هلالى، کتاب سلیم، ج‏۲، ص۵۹۹؛  مجلسی، بحار الأنوار، ج‏۹، ص۲۴۹؛ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج‏۱، ص۲۰۳؛ بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج‏۲، ص ۲۶۷ و…

جهت دانلود کتاب روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود

تاریخ انتقادی فلسفه ی یونان

معرفی کتاب حمام فلسفه

مولف: گریگوری برگمن
ترجمه: علی غفاری
ناشر: انتشارات کویر
سال نشر:۱۳۸۹
معرفی کتاب
در این کتاب به طور خلاصه با زندگی و نظریه های مهم فیلسوفان شهیر دنیا آشنا می شویم.مجمل بودن کتاب ممکن است فهم مطالب را دشوار کند. اما ابهام، جزئی از ماهیت فلسفه است. نویسنده معتقد است که در واقع با حمام کردن زیر دوش فلسفه، ذهن ما تحریک می شود و اندیشه ی ما به تکاپو می افتد تا ابهام را برطرف کند. ما با ابزار فلسفه به سوی درک و کشف حقیقتی می رویم که در بعضی مواقع کاملا محض و یک بعدی نیست. به همین دلیل است که عقاید گوناگون شکل می گیرد. کسانی که تفکر دوگانه نگر دارند مطالب و حقایق را به درست و غلط و خوب و بد تقسیم می کنند. اما کسانی که تفکر نسبیت گرا را دارند احتمال واقعیت بی چون و چرا را رها می کنند و به حقایق متعددی روی می آورند که هر یک در ارتباط با موقعیتش نسبی است.
با وجود اینکه نظریه ها و بحث های مطرح شده در این کتاب بسیار خلاصه وار است اما نویسنده علاقه ی خاصی به طبقه بندی کردن اطلاعات دارد. در فهرست زیر نام هر فیلسوف با گرایش او همراه شده تا ذهنیتی کلی از هر فیلسوف داشته باشیم.
۱-تالس آب گرا
۲-آناکسیمنس هواگرا
۳-هراکلیتوس آتش گرا
۴-امپدوکلس چهار عنصری
۵-دموکریتس اتم گرا
۶-سقراط سوال گرا
……………..
۲۷-راند عین گرا
۲۸-کوآین تحول گرا

برشی از کتاب:
امانوئل کانت تاثیر گذارترین فیلسوف عصر مدرن محسوب می شود. او با کتابش، “نقد عقل محض” انقلابی در دنیای فلسفه به پا کرد. …….
طبق نظر کانت ، زمان و مکان، دو صورت مشخص از از تجربه ی ما هستند که بر احساسات ما پیشی می گیرند. یعنی : ذهن تمام داده های حسی ما را در ظرف زمان و مکان شکل می دهد. این دو صورت بر آنچه تجربه می کنیم مقدم است و خود تجربه را تعین می بخشد. کانت عنوان کرد که علیت و ماده نیز صورت هایی از ذهن هستند که بر تجربه تقدم دارند. زمان و مکان صورت های عامی هستند که تجارب ما به ضرورت در ظرف این صور شکل می گیرد.

حجت الاسلام متولی امامی

بحران تمدنی ایران معاصر

کتاب «بحران تمدنی ایران معاصر»، نوشته سید محمدحسین متولی امامی، مدیر مسئول مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی(متا)، توسط

سید محمدحسین متولی امامی

«نشر معارف» وارد بازار کتاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بحران تمدنی ایران معاصر»، نوشته سید محمدحسین متولی امامی، مدیر مسئول مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی(متا)، توسط «نشر معارف» وارد بازار کتاب شد. این کتاب با دغدغه معرفی اصول مواجهه جمهوری اسلامی ایران با تمدن غربی و بایسته‌های گذار ایرانیان از وضعیت غرب‌زدگی تألیف شده و سعی دارد بحران زندگی امروز مسلمین و به‌خصوص ایرانیان را معرفی کند.

شناخت وضعیت فرهنگی امروز ایران در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب و ریشه‌یابی بحران تمدنی موجود و بایسته‌های گذار از این وضعیت، محورهای اساسی این کتاب است. این اثر که با همکاری مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی(متا) به چاپ رسیده است، در ۱۵۶ صفحه، شامل چهار فصل می‌باشد. فصل اول، به مفهوم‌شناسی و مؤلفه‌های اساسی تمدن‌ها توجه دارد. فصل دوم، به بحران تمدنی معاصر در جامعه ایرانی و ریشه‌های تاریخی این وضعیت اشاره می‌کند. فصل سوم، مواردی از آشوب‌های فرهنگی و تمدنی ایرانیان را برمی‌شمارد و در نهایت فصل چهارم، به معرفی راه‌کارهای خروج از وضعیت بحران تمدنی ایران اشاره دارد.

انسان پا در هوا

غرب‌زدگی بیشتر از آنکه یک مفهوم باشد، یک تاریخ است، تاریخی چگونگی تغییر انسان، گریز از بهشت و منزلگاه اولیه و سکونت در جهان خودساخت و خودنوشت او. غرب‌زدگی قصه روی‌گردانی انسان از بهشت حقیقی به سمت مغربِ وجود و آرمیدن در رفاه نُرم‌ها و فُرم‌هاست. راستی غرب‌زدگی چیست؟ از کجا متولد شد و چگونه به زندگی ما ورود یافت؟

شناسنامه

عنوان: غرب زدگی

مولف: جلال آل احمد

ناشر: نشر فردوس

سال چاپ:۱۳۸۶

از کتاب غرب زدگی چنین برمی‌آید که آل‌احمد «غرب‌ستیز» نیست بلکه «غربزده‌ستیز» است. به نظر او غرب‌زدگی عارضه‌ای است که از بیرون آمده و در محیطی آماده برای بیماری رشد کرده. به نظر او ما باید شخصیت فرهنگی- تاریخی خودمان را در قبال هجوم ماشین حفظ کنیم و دچار خودباختگی فرهنگی نشویم.

معرفی کتاب

دیدگاه آل‌احمد درباره غرب‌زدگی را شاید بتوان برجسته‌ترین نمود اندیشه اجتماعی او دانست. او در ایران بیش از همه با کتاب «غرب‌زدگی» خود معروف شد و این کتاب از جمله کتاب‌های بحث‌برانگیز در چند دهه اخیر شد.

نگاه جلال به غرب عموما آسیب‌شناختی است و از منظر ورود غرب به ایران و آسیب‌هایی که ایران از این میهمان ناخوانده نصیب‌اش شده است، به تحلیل این مساله می‌پردازد. جلال عموما غرب را در این کتاب از منظر اقتصادی معرفی می‌کند یعنی: «شامل همه ممالکی است که قادرند به کمک ماشین مواد خام را به صورت پیچیده‌تری در آورند و همچون کالایی به بازار عرضه کنند.» (ص ۲۲). او بر این اساس دنیا را به دو دسته سازنده و مصرف‌کننده ماشین تقسیم می کند.

می توان گفت دریچه نگاه آل احمد به غرب بیش از آن که از مبادی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و ارزش‌شناختی غرب باشد از دریچه توجه به تبعات غرب است. به تعبیر دیگر جلال بیشتر متوجه مدرنیزاسیون است تا مدرنیته. از همین جاست که مفهوم غرب‌زدگی شکل می‌گیرد: غرب پیشرفته مدرن، سازنده ماشین است و شرق عقب‌مانده سنتی مصرف کنده ماشین اما ماشین تنها یک وسیله صرف نیست بلکه از خود اقتضائاتی دارد.

%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84

حرف اصلی جلال این است که ما نتوانسته‌ایم شخصیت فرهنگی- تاریخی خودمان را در قبال ماشین و هجوم جبری‌اش حفظ کنیم؛ ما در مقابل غرب مضمحل شده‌ایم. جلال در تلاش برای حفظ هویت فرهنگی ایرانیان در قبال هجوم ماشین است و نمی‌خواهد سنت‌های اجتماعی، قربانی ماشین و ماشینیزم شوند.احساس عقب ماندگی در شرق ایرانی و پیشرفت در غرب، موجب شکل گیری «غرب زدگی» می‌شود. آل احمد عواملی چند را موجب شکل‌گیری غرب‌زدگی در ایران می‌داند:

 1. تمایل تاریخی به غرب
 2. ناتوانی در ساخت ماشین و رعب از آن
 3. احساس حقارت و از دست دادن هویت فرهنگی
 4. تقلید از ظواهر غرب و غفلت از شناخت سیر تاریخی تمدن غرب
 5. عقب‌نشینی روحانیت در مقابل ماشین
 6. روشنفکران غرب‌زده
 7. حکومت‌های وابسته

برشی از کتاب

?آدم غربزده معمولا تخصص ندارد. همه کاره و هیچ کاره است. اما چون به هر صورت درسی خوانده و کتابی دیده و شاید مکتبی. بلد است که در هر جمعی حرف‌های دهن پرکن بزند و خودش را جا کند.آدم غربزده شخصیت ندارد. چیزی است بی‌اصالت . خودش و خانه‌اش و حرف‌هایش بوی هیچ چیزی را نمی‌دهد… تنها مشخصه او که شاید دستگیر باشد و به چشم بیاید ترس است. و اگر در غرب شخصیت افراد فدای تخصص شده است؛ اینجا آدم غربزده نه شخصیت دارد نه تخصص. فقط ترس دارد. ترس از فردا، ترس از معزولی، ترس از بی‌نام و نشانی، ترس از خالی بودن انبانی که به عنوان مغز روی سرش سنگینی می‌کند.

?آدم غربزده پا در هواست، ذره گردی است معلق در فضا… یا درست همچون خاشاکی بر روی آب. با عمق اجتماع، فرهنگ و سنت رابطه ها را بریده است. رابطه قدمت و تجدد نیست. خط فاصلی میان کهنه و نو نیست. چیزی است بی رابطه با گذشته وبی هیچ درکی از آینده. نقطه ای در یک خط نیست. بلکه یک نقطه فرضی است بر روی صفحه ای، یا حتی در فضا. عین همان ذره معلق…

نقیب السادات

جهانی سازی

اصطلاح جهانی سازی در نگاه اول مفهومی است که می خواهد نظمی یکپارچه را بر تمامی جهان اعمال نماید. با وجود آنکه همه مردم جهان می توانند به این عرصه وارد شوند و ایفای نقش کنند اما آنچه می تواند پرسش انگیز باشد این مسئله است که این نظم چگونه تعریف می شود و چه مولفه هایی دارد. تاریخ جهانی سازی، شکل گیری اولین اندیشه های جهانی شدن، همچنین اهداف آن مسائلی هستند که دائما در حال طرح و بررسی اند.  در جهانی سازی بواقع چه نظم و یا نظامی در حال گسترش است و حقیقتا چه جهانبینی خاصی سعی دارد خود را تا بی نهایت گسترش داده و تثبیت نماید؟

 

شناسنامه

عنوان: جهانی سازی

مولف: دکتر سید رضا نقیب السادات

ناشر: کتاب صبح

سال چاپ: ۱۳۸۲

 

معرفی کتاب

تحولات مختلف اجتماعی و تفسیر ویژگی های اجتماعی انسانی همواره مسائل گوناگونی را پیش روی انسان قرار داده است. گاه زمینه های اجتماعی یا اقتصادی برجسته بوده، گاه یک موضوع سیاسی یا مقوله فرهنگی.

برای مثال در قرون وسطی رنسانس، پس از آن رفرم و اصلاح اجتماعی،  انقلاب صنعتی و جنگ جهانی اول و دوم، از ۱۹۵۵ به بعد بحث مدرنیته و تجددطلبی، اواخر دهه  ۷۰ و اوایل دهه  ۸۰  بحث های خصوصی سازی دنیا و پس از آن جهانی سازی یا گلوبالیسم،  در حال حاضر به جای گلوبالیسم، گلوکالیسم مورد تاکید است.

اما جهانی شدن یا جهانی سازی به چه معناست؟

نشانه آخر واژه Globalization  ایجاد کننده  یک حالت فاعلی برای آن است. مانند کلمات Liberalization  یا Westernization که از ترجمه آزاد سازی یا غربی سازی استفاده شده است، پس برای Globalization معنای جهانی سازی به کار می رود.

نکته دیگر در قالب این مفهوم، فرآیندهای تولید و توزیع کالا و خدمات و امکانات ارتباطی و اطلاعاتی گوناگونی است که در اختیار نظام سرمایه داری است و درصدد گسترش حوزه اقتدار و فراگیر ساختن نفوذ در همه  جهان است. در ورای پدیده  جهانی سازی، اقتداری وجود دارد که نقش هدایت کنندگی بر عهده  اوست.

در فصل اول کتاب به مفهوم جهانی سازی و چهار روند اساسی برای جهانی سازی پرداخته می شود:

۱-رقابت میان قدرت های بزرگ

۲-نوآوری های تکنولوژیک

۳-جهانی سازی تولید و مبادله

۴-تجدد و نوگرایی

سپس به زمینه های ظهور و ابزار جهانی سازی پرداخته می شود که از جمله  آنها ارتباطات و نهاد های بزرگ بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.

در فصل دوم جهانی سازی و ابعاد آن مطرح است. مباحث بیان شده در این فصل عبارتند از جهانی سازی و ارتباطات: امپریالیسم ارتباطی،  جهانی سازی و اقتصاد: پایان حاکمیت شرکت های چند ملیتی،  پیامدهای عمومی جهانی سازی اقتصادی،  جهانی سازی و سیاست: پایان حاکمیت دولت ها،  جهانی سازی و فرهنگ: افول تنوع فرهنگی.

فصل سوم با عنوان  جهانی سازی در حال گذر به مباحثی همچون مخالفان و موافقان جهانی سازی، جهانی سازی پدیده ای نگران کننده برای کشورهای در حال توسعه، دیگر پدیده ها در جهان : گلوکالیسم نه گلوبالیسم پرداخته است.

برشی از کتاب

در نظر صاحب نظران غربی، در اختیار داشتن وسایل ارتباط جمعی و فن آوری های جدید ارتباطی، مساوی با در اختیار داشتن استیلای فرهنگی است. «گرامشی» با وارد کردن واژه «هژمونی» به این عرصه نقش نهادهایی نظیر خانواده، آموزش و پرورش، احزاب و وسایل ارتباط جمعی را بسیار اساسی می داند و معتقد است که این هژمونی از طریق نهادهای مذکور کسب می گردد و برنده کسی است که این زمینه را در اختیار داشته باشد.

 به نظر «ادگار موران» پس از تبدیل استعمار مستقیم به غیرمستقیم یا استعمار نو، وادی فرهنگ از سوی غرب برگزیده شد و از این پس هر فردی که بر روی زمین متولد می شود، فکر و اندیشه  او تخدیر می گردد و بنابراین استعمار دائمی و همیشگی است و به محدوده های صرفا جغرافیایی نیز ختم نمی شود و ضرب و زور نظامی نیز در آن جایی ندارد. مهم ترین ابزار این تخدیر فرهنگی، رسانه است.

 

 • دانلود

  جهت دانلود این اثر ارزشمند، به سایت کتاب “کتاب سبز” مراجعه کنید.

 

تاریخ انتقادی فلسفه ی یونان

تکنوپولی

زندگی امروزین همه ما با ابزارها و تکنیک های متفاوت و متنوعی آمیخته شده است. حقیقت این امر وقتی مشخص می شود که اگر یک روز استفاده از آنها را ممنوع و یا متوقف کنیم، امری محال است که امکان انجام آن وجود نخواهد داشت. این  وضع بیانگر وضعیت کنونی ماست یعنی همه آنچه داریم و داشته ایم به ابزارها و تکنیک های جدید تسلیم کرده ایم.  چگونگی این تسلیم نیازمند نگاهی مدقانه به تمدن غرب است تا بدانیم چگونه از فرهنگ به ابزار حرکت کردیم و بدان تسلیم شدیم. کتاب “تکنوپولی” اثر برجسته نیل پست من شرحی است بر سیر بلند تسلیم فرهنگ به تکنولوژی یعنی “تکنوپولی” و انحصار تکنیک ها.

شناسنامه

عنوان کتاب: تکنوپولی؛ تسلیم فرهنگ به تکنولوژی

مولف: نیل پستمن

مترجم: دکتر صادق طباطبائی

ناشر:  اطلاعات

درباره مولف

نیل پستمن، استاد دانشگاه نیویورک، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل ارتباط جمعی، از زمره کارشناسانی است که خطر کاربرد تکنولوژی بدون اخلاق را طی کتاب ها، مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های فراوان گوشزد کرده است. پستمن در آثار متعدد خود به تاریخ و تأثیر انواع تکنولوژى از جمله تلگراف، صنعت چاپ، تلویزیون، کامپیوتر و اینترنت بر زندگى و ذهن بشر مى پردازد و اندیشه پیشرفت و ترقى مثبت را در مورد تاریخ تکنولوژى به خصوص در عرصه ارتباطات جمعى مورد سؤال قرار مى دهد.

زمینه استدلال او این است که هر وسیله ارتباط جمعى از نوعى بازتاب برخوردار است. هر وسیله و ابزارى، صرف نظر از چارچوب محدود و کاربرد اولیه آن، این قدرت را دارد که از محدوده نخستین جدا شود و سیطره خود را در چارچوبى نوین و غیرقابل پیش بینى گسترش دهد. این نقش تا آنجا پیش مى رود که نه تنها در برداشت و استنباط ما از مفاهیمى مانند نیکى و پارسایى و زیبایى اثر مى گذارد بلکه حتى بال هاى تأثیر خود را بر نوع و چگونگى برداشت و بیان ما از هستى و حقیقت مى گستراند. از جمله آثار او می توان به نابودی کودکی، زندگی در عیش مردن در خوشی و تکنوپولی اشاره نمود.

وی در کتاب معروف خود به نام نابودى کودکى(۱۹۸۲) این نظر را مطرح مى کندکه تلویزیون با از میان برداشتن مرز بین آگاهى کودکان و بزرگسالان از یک سو خصلت کودکانه کودکان را کاهش مى دهد و از سوى دیگر از بلوغ فکرى و فرهنگى بزرگسالان مى کاهد. به گمان او تلویزیون دنیاى کودکان و بزرگسالان را به هم مى پیوندد و اطلاعات و تصاویرى در اختیار کودکان قرار مى دهد که روزگارى تنها در اختیار بزرگسالان بود.

“زندگی در عیش مردن در خوشی” اثر برجسته دیگر اوست که در آن به تشریح زوال فرهنگ و افول نظام اندیشه در بستر عشرت پرداخته است. او رسانه های بصری، به ویژه ماهواره های تلویزیونی را با برنامه های تفریحی و سرگرم کننده و طرب زای خود، عامل انهدام فکر و اعوجاج اندیشه در مجموعه عناصر فرهنگ بشری معرفی می کند.

معرفی کتاب

کتاب “تکنوپولی” همانطور که ذیل عنوان کتاب آمده می خواهد چگونگی تسلیم فرهنگ به تکنولوژی را بیان کند و می پرسد حقیقتا از چه موقع، چرا و چگونه تکنولوژی دشمن خطرناکی برای بشر شد؟

فصل اول کتاب با عنوان “قضاوت تاموس” به بیان داستانی از کتاب فایدروس افلاطون می پردازد  که نمایشی از دیدار خدای تئوت؛ خدای اختراعات و فنون با پادشاه تاموس است. نکته اصلی این داستان اشاره ای است به ذات شگفت انگیز تکنیک و نسبت آن با صاحبان و مخاطبان خویش. تاموس خطاب به تئوت می گوید: “تو خواص اختراع خودت رو بیان کردی اما کسی هم باید بیاید و مضرات آن چه را آفریده ای روشن سازد”. خنثی و بی طرف نبودن تکنیک، تاثیر قابلیت های تکنیک بر انتخاب های فردی و اجتماعی و همچنین بزرگ شدن مرزهای اثرگذاری تکنیک از مهمترین نتایج این گفتگو هستند. مهمترین نتیجه این گفتگو این است که مخترع هر فن و تکنیکی مطمئنا نمی تواند بهترین قاضی برای بیان فواید و مضرات اختراع خود باشد.

در فصل دوم کتاب با عنوان “از ابزار تا تکنوکراسی” نیل پستمن با معرفی یک دسته بندی نوین برای تاریخ یعنی فرهنگ، تکنوکراسی و تکنوپولی تلاش می کند مراحل و سیر کلی حرکت جامعه را از فرهنگ به انحصاری شدن تکنیک یعنی تکنوپلی بیان نماید. پستمن معتقد است که قضاوت تاموس به ما می گوید ابزارها آرام آرام به سیستم اعتقادی و فرهنگی هر جامعه نفوذ می کنند. یعنی ابزارها که ابتدا خود در خدمت فرهنگ و اعتقاد بوده اند، آرام آرام نفوذ کرده و شرایط به گونه ای می شود که تمامی خواست های اجتماعی و فرهنگی ما تابع ضوابط و شرایط ابزارها واقع می شود.

پستمن در فصل سوم کتاب خود با عنوان “از تکنوکراسی تا تکنوپولی” تلاش می کند چگونگی غالب آمدن ابزار را بر فرهنگ عمومی بیان نماید. آنجا که تکنیک به قدرت انحصارگری در جامعه می رسد تولد تکنوپولی است. پستمن توضیح می دهد که چگونه آمریکا به اولین بستر تکنوپولی تبدیل شد و توانست آن را با تمام ویژگی هایش به نمایش بگذارد. او معتقد است مفهوم تغییر و نوگرایی در فرهنگ آمریکا، نبوغ و شجاعت سرمایه داران آمریکائی در حرکت به سمت اختراع و مدرن سازی همچنین توفیقات بعدی تکنوپولی در تامین نیازهای انسانی  عواملی بود که آمریکا را برای میزبانی تکنوپولی آماده ساخت.

فصل چهارم با عنوان “دنیای نا محتمل” نمای ساختمان تکنوپولی را شرح می دهد. پستمن پیشنهاد می کند صبح روزنامه ای در دست بگیرید و به میان مردم بروید و در مورد اختراعات جدید به آنها سخن بگویید. حاکمیت و پیچیدگی تکنولوژی آنقدر وسعت یافته است که باعث می شود مردم هرگونه اختراع و یا کشفیاتی را بدون بررسی دقیق بپذیرند و در عین حال از فضایی که درون آن هستند درک کاملی نداشته باشند. وی معتقد است اگر شکل گیری جریان اطلاعات را در غرب دنبال کنیم به دو نتیجه خواهیم رسید: اول آنکه مردمان تکنوپولی مبتلا به ایدز فرهنگی هستند یعنی کافی است بگویید آزمایشات نشان می دهد دیگر مخالفتی نخواهید دید. دوم، دنیای تکنوپولی دنیای قایم باشک بازی است یعنی هر لحظه دنیای نو متولد می شود و سریعا ناپایدار می شود یعنی دنیای “نامحتمل”.

“فروریزی نظام دفاعی” عنوان فصل پنجم است. در این فصل پستمن فروپاشی سیستم ایمنی و سازمان های تدافعی مقابله با اطلاعات را شرح می دهد. پستمن معتقد است که بین اطلاعات و مکانسیم های کنترل کننده آن یک رابطه خویشاوندی وجود دارد. تکنولوژی انبار ذخایر اطلاعات قابل دسترسی را گسترش می دهد. گسترش و توسعه سیستم ایمنی مهار و کنترل اطلاعات را وادار به مقاومت می کند. این کنترل و هدایت اطلاعات خود ساز و برگ دفاعی بیشتری طلب می کند. اگر خود این ساز و برگ ها تکنیکی باشند مجددا اطلاعات ذخیره خواهند شد و تسلسلی بلند اتفاق می افتد که موجب فروپاشی نظام روانی و اجتماعی نظام تکنوپولی می شود.

فصل ششم با عنوان “ایدئولوژی ماشین؛ تکنولوژی پزشکی” به بیان تطورات ماشینی در عرصه پزشکی می پردازد. پستمن معتقد است در آمریکا نظام پزشکی بیشتر با ماشین ها و آزمایشات توام است اما در اروپا و انگلیس این مسیر دارو محور است. سپس به شرح مراحل تکوین این نظام می پردازد. مرحله اول با ارتباط مستقیم پزشک و بیمار همراه است  که بیمار اظهاراتی دارد و پزشک طبق آن اظهارات پاسخ و درمان معرفی می کند. در مرحله دوم ارتباط پزشک با جسم بیمار از طریق اندازه گیری علت و میزان درد با وسایل آزمایشگاهی و عکسبرداری هاست. مرحله سوم و کنونی ارتباط غیر مستقیم با پزشک از طریق ادوات و ماشین های پزشکی است بدین معنا که پزشک به نتایج ماشین ها و دستگاهها تکیه دارد نه اظهاراتی که خود بیمار می گوید.

فصل هفتم به معرفی ایدئولوژی یک ماشین دیگر یعنی “کامپیوتر”ها می پردازد. پستمن بر این باور است که کامپیوتر صاحب باورهای عقیدتی هستند یعنی می توانند کاری انجام دهند و می توانند از هوش انسان تقلید و کپی برداری نمایند. کامپیوتر دارای سمبل ها و نمادهایی است که اگر چه معنی آنها را نمی داند اما می تواند بواسطه همین نمادها صاحب تفکر بوده و انسان را هدایت و رهبری نماید و این از کامپیوتر و ورود آن به زبان محاوره ما پیدا و مشخص است. وی معتقد است آنچه در پس این ماشین نهفته است، بحث انتقال پیام است. شیوه جدید انتقال مطلب در کامپیوتر همان ریاضی کردن جهان است. یعنی تبدیل حقایق به آمارهای ریاضی.

“تکنولوژی های نامرئی” عنوان فصل هشتم است که صحبت اصلی خود را در مورد تکنولوژی هایی که دیده نمی شوند اما مدیریت بزرگ و نافذی بر زندگی فردی و اجتماعی ما دارند، قرار داده است. زبان، آمار و مدیریت از جمله تکنولوژی های نامرئی یا ساکن هستند که ظاهرا مشخصات تکنولوژی را ندارند اما به واسطه نوعی سانسور که در خود دارند دقیقا مدیرت همان تکنولوژی را دارند ماننده تست های هوش، همه پرسی ها، آمار، واحدهای درسی آموزشی ما و…..علت های اصلی در پشت این سیستم پنهان می مانند و ما را هم به دلیل آنکه ابزار علمی را دقیق می دانیم از علت های اصلی غافل می کنند.

فصل نهم با عنوان “علم زدگی” تفصیلی است از این اندیشه که رفتار انسان ها تا آنجا که متکی بر قوانین متقن فیزیک و زیست شناسی است و تحقیقات در آن چهارچوب ها شکل می گیرد منجر به نتایج عینی و تئوری های قبل کنترل است و درک عمیقی از مسائل زندگی انسان به دست می دهد و موجب کشف قوانین عام و عالم شمول می شود. در این فصل داستان های پژوهشگران اجتماعی با داستان های مردمی و ادبی مقایسه می شود. داستان های که تنها حجم اطلاعات را بالا می برد اما حلال هیچ مشکلی نیستند.

“تخیله نمادها” عنوان فصل دهم به شرح این مطلب می پردازد که سمبل ها و نمادها حاوی معانی هستند و می توان بارها آنها را تکثیر و منتشر کرد اما مطمئنا قدرت اثرگذاری آنها لایزال نیست و یقینا هر چه موارد استعمال آنها بالاتر رود به همان میزان قدرت اثرگذاری آن کاسته خواهد شد. به هر میزان که نمادها بیشتر در دسترس مردم قرار بگیرند کیفیت آنها هم دگرگون می شود. علاوه بر میزان استفاده نوع کاربری یک نماد هم در بی کیفیت شدن آن نیز دخیل است.این کاربری ها به گونه ایست که دیگر مرزی بین قداست و اهانت نمی ماند بلکه صرف استعمال مهم می گرد.

پستمن در فصل پایانی کتاب خود با عنوان “پیکارگر عرصه مقاومت” این پرسش را از خود می پرسد هر فردی که هنر خود را در در نقادی فرهنگ ها می داند باید آماده شنیدن این سوال باشد که راه حل مشکلاتی که ذکر می کنید چیست؟ او معتقد است در ساحت جهان غرب و در انحصارزدگی تکنیکی هم باید برای آدمی برنامه داشت و هم برای اجتماع او. وی در ساحت فردی پیکارگری عرصه مقاومت را پیشنهاد می کند. اما در ساحت اجتماع معتقد به تحول در نهاد آموزشی جامعه با تکیه بر پیوند علم با تاریخ، معناشناسی و هنر است.

برشی از کتاب:

تنها در صورتی به دلایل و مبانی نظری کسانی چون کنفسیوس، افلاطون، بودا، واعظان دین و انبیاء پی خواهیم برد که به دلایل و مبانی نظری آنها پی ببریم. آن گاه خواهیم توانست راهها و وسایلی را که برای این منظور پیشنهاد کرده اند درک کنیم و برای درک دلایل و مبانی آنان، ضرورت بررسی و فهم روایات و قصه هایی که در جهان نگری آنان نقشی تعیین کننده دارند وجود دارد.
منظور من از قصه ها، در اینجا داستانی است که تاریخ بشریت را ترسیم کند، گذشته را معنا بخشیده و زمان حاضر را تبیین کرده و مسیری برای آینده ارائه دهد….
باید به این امر اشاره کنم، هر چند به تکرار که با اهمیت ترین روایات و قصص از این نوع را می توان در ادیان جستجو نمود مثلا در “سفر پیدایش”، “بهاگاوادگیتا “و یا “قصص قرآن”.

 • خرید

  جهت تهیه این اثر ارزشمند، به سایت کتاب “پاتوق فردا” مراجعه کنید و یا با شماره مرکز فروش ۰۲۵۳۷۷۴۶۹۹۲ تماس حاصل نمائید.

 

تاریخ انتقادی فلسفه ی یونان

نیمه پنهان آمریکا؛ مروری بر بنیان های فکری و ارکان تمدنی آمریکا

شناختن آمریکا برای اهالی مشرق زمین بویژه کشورهای جهان سوم که همواره تماشاگر توسعه آن از یک سو و استعمارگری آن در چهره های مختلف از سویی دیگر بوده اند مقوله ای مهم و  مستلزم بررسی است. این اهمیت آنجا بیشتر می شود که ما ایرانی ها با وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل یک حکومت دینی دقیقا در نقطه مقابل حاکمیت آمریکا ایستاده ایم و انفجار نور را در چشمان شیطان بزرگ قرن تابانده ایم. لذا لازم می نماید تمدن و تاریخ آمریکا را شناخته و با درک پیچیدگی های آن، نحوه مواجهه و رویارویی خود، همچنین ارتباط و تعامل امروزین خود را مشخص نمائیم:

شناسنامه

عنوان کتاب: نیمه پنهان آمریکا؛ مروری بر بنیان های فکری و ارکان تمدنی آمریک

مولف: شهریار زرشناس

ناشر: کتاب صبح

سال چاپ:۱۳۸۱

درباره مولف

شهریار زرشناس در سال ۱۳۴۴ در خانواده‌ای آملی در تهران به دنیا آمد. او در اروپای شرقی(یوگسلاوی) در رشته‌های فلسفه و روان‎شناسی تحصیل نمود ولی به گفته خود به دلیل ناتوانی در سازگار شدن با آن فضای دانشگاهی بخشی از تحصیلاتش را رها کرد. نویسندگی در ماهنامه سوره در دوران سردبیری شهید آوینی، انتشار ماهنامه مشرق، دبیری نشریه فرهنگ عمومی و عنون مشاور فرهنگی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور از مهمترین تجربیات او می باشد.

 وی هم اکنون پژوهشگر حوزه ادبیات، فرهنگ، سیاست و فلسفه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.

معرفی کتاب

کتاب” نیمه پنهان آمریکا” به قلم شهریار زرشناس، همانگونه که ذیل عنوان آن آمده است نوشتاری است که می خواهد برای یافتن راه درست مبارزه با آمریکا، تمامی راه های غلط رفته را واکاوی نموده و از این رهگذر مروری بر تاریخ تمدن آمریکا، رفتار مردمان و حاکمان و پیچیدگی‏‌های ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آن داشته باشد.

در این کتاب نویسنده سعی دارد تا حدی تاریخ اجتماعی-اقتصادی آمریکا را نشان دهد و از باطن پنهان ستمکاری ها و زد و بندهای محافل و کانون های ثروت سرمایه داران و …. بگوید تا تصویری که رسانه ها و اشخاص به افراد داده اند خصوصا نسل دوم و سوم انقلاب، که درک درستی از ماهیت استکباری غرب و آمریکا ندارند را تصحیح کند.

 در فصول کتاب به پایه های تمدنی که آمریکا براساس آن شکل گرفته، از جمله پول و لذت و مصرف گرایی، همچنین تاریخ شکل گیری آمریکای جدید و استفاده از برده های سیاه پوست و قتل عام ساکنان اصلی آمریکا –سرخ پوستان- برای بدست آوردن سرزمین جدید با هدف ثروت اندوزی و اشرافیت و … اشاره شده است.

 در این اثر چهار ضلع مربع تمدن آمریکا، آرای جان لاک و پیوریتانیسم و اقتصاد لیبرالی و فراماسونری بر شمرده شده است. ادوار حیات اقتصادی دولت ایالات متحده، جناح های سیاسی در هیات حاکمه آمریکا پس از استقلال، شخصیت های تاثیر گذار در تاریخ سیاسی اجتماعی آمریکا، جنگ هایی که آمریکا در جهان به راه انداخت و اهداف پشت پرده آن، آمریکا در قرن بیستم و بحران های آن، امپراطوری رسانه ها و غفلت زایی مداوم آنها و… از دیگر مسائل مطرح شده در کتاب می باشد.

برشی از کتاب

“آمریکا سرزمین رفاه و آزادی نیست. سراب آنهاست و جوهر اصلی این سراب در برانگیختن و تحریک دائمی قوای غضبی و شهوانی نفس آدمی در قالب های تنوع طلبانه و پر زرق و برق از یک سو و سرکوب نیازهای معناطلبانه و روحانی و انسانی و فطری بشر از طرف دیگر است.

ظاهر این سراب از دور پر از زرق و برق و جلوه گری و جاذبه است  و وقتی به آن می رسیم تمام این جلوه گری ها در یک آن چون حبابی می ترکد و برهوتی از حاکمیت پول سالاری و ماشینیزم و از خود بیگانگی و تنهایی در برابر ما خودنمایی می کند و این ذات وهم آلود برخاسته از طبیعت شیطانی است. زیرا شیطان در وهم بشر خانه می کند”.

   

 • خرید

  جهت تهیه این اثر ارزشمند، به سایت کتاب “پاتوق فردا” مراجعه کنید و یا با شماره مرکز فروش ۰۲۵۳۷۷۴۶۹۹۲ تماس حاصل نمائید.