فاطمه عقیقی

امور مالی

احمد قربانعلی‌زاده

عضو اصلی هیئت مدیره

خدیجه سادات صفوی

مدیرعامل موسسه

محسن مشرقی

عضو اصلی هیئت مدیره

حجت الاسلام سید محمدحسین متولی امامی

مسئول موسسه

محسن صفایی

عضو اصلی هیئت مدیره

علی اکبر زاهدی

عضو اصلی هیئت مدیره