مولف: گریگوری برگمن
ترجمه: علی غفاری
ناشر: انتشارات کویر
سال نشر:۱۳۸۹
معرفی کتاب
در این کتاب به طور خلاصه با زندگی و نظریه های مهم فیلسوفان شهیر دنیا آشنا می شویم.مجمل بودن کتاب ممکن است فهم مطالب را دشوار کند. اما ابهام، جزئی از ماهیت فلسفه است. نویسنده معتقد است که در واقع با حمام کردن زیر دوش فلسفه، ذهن ما تحریک می شود و اندیشه ی ما به تکاپو می افتد تا ابهام را برطرف کند. ما با ابزار فلسفه به سوی درک و کشف حقیقتی می رویم که در بعضی مواقع کاملا محض و یک بعدی نیست. به همین دلیل است که عقاید گوناگون شکل می گیرد. کسانی که تفکر دوگانه نگر دارند مطالب و حقایق را به درست و غلط و خوب و بد تقسیم می کنند. اما کسانی که تفکر نسبیت گرا را دارند احتمال واقعیت بی چون و چرا را رها می کنند و به حقایق متعددی روی می آورند که هر یک در ارتباط با موقعیتش نسبی است.
با وجود اینکه نظریه ها و بحث های مطرح شده در این کتاب بسیار خلاصه وار است اما نویسنده علاقه ی خاصی به طبقه بندی کردن اطلاعات دارد. در فهرست زیر نام هر فیلسوف با گرایش او همراه شده تا ذهنیتی کلی از هر فیلسوف داشته باشیم.
۱-تالس آب گرا
۲-آناکسیمنس هواگرا
۳-هراکلیتوس آتش گرا
۴-امپدوکلس چهار عنصری
۵-دموکریتس اتم گرا
۶-سقراط سوال گرا
……………..
۲۷-راند عین گرا
۲۸-کوآین تحول گرا

برشی از کتاب:
امانوئل کانت تاثیر گذارترین فیلسوف عصر مدرن محسوب می شود. او با کتابش، “نقد عقل محض” انقلابی در دنیای فلسفه به پا کرد. …….
طبق نظر کانت ، زمان و مکان، دو صورت مشخص از از تجربه ی ما هستند که بر احساسات ما پیشی می گیرند. یعنی : ذهن تمام داده های حسی ما را در ظرف زمان و مکان شکل می دهد. این دو صورت بر آنچه تجربه می کنیم مقدم است و خود تجربه را تعین می بخشد. کانت عنوان کرد که علیت و ماده نیز صورت هایی از ذهن هستند که بر تجربه تقدم دارند. زمان و مکان صورت های عامی هستند که تجارب ما به ضرورت در ظرف این صور شکل می گیرد.

تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.

یک دیدگاه بگذارید

آدرس الکترونیکی شمامنتشر نخواهد شد. زمینه ها برای علامتگذاری لازم هستند.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>