اصطلاح جهانی سازی در نگاه اول مفهومی است که می خواهد نظمی یکپارچه را بر تمامی جهان اعمال نماید. با وجود آنکه همه مردم جهان می توانند به این عرصه وارد شوند و ایفای نقش کنند اما آنچه می تواند پرسش انگیز باشد این مسئله است که این نظم چگونه تعریف می شود و چه مولفه هایی دارد. تاریخ جهانی سازی، شکل گیری اولین اندیشه های جهانی شدن، همچنین اهداف آن مسائلی هستند که دائما در حال طرح و بررسی اند.  در جهانی سازی بواقع چه نظم و یا نظامی در حال گسترش است و حقیقتا چه جهانبینی خاصی سعی دارد خود را تا بی نهایت گسترش داده و تثبیت نماید؟

 

شناسنامه

عنوان: جهانی سازی

مولف: دکتر سید رضا نقیب السادات

ناشر: کتاب صبح

سال چاپ: ۱۳۸۲

 

معرفی کتاب

تحولات مختلف اجتماعی و تفسیر ویژگی های اجتماعی انسانی همواره مسائل گوناگونی را پیش روی انسان قرار داده است. گاه زمینه های اجتماعی یا اقتصادی برجسته بوده، گاه یک موضوع سیاسی یا مقوله فرهنگی.

برای مثال در قرون وسطی رنسانس، پس از آن رفرم و اصلاح اجتماعی،  انقلاب صنعتی و جنگ جهانی اول و دوم، از ۱۹۵۵ به بعد بحث مدرنیته و تجددطلبی، اواخر دهه  ۷۰ و اوایل دهه  ۸۰  بحث های خصوصی سازی دنیا و پس از آن جهانی سازی یا گلوبالیسم،  در حال حاضر به جای گلوبالیسم، گلوکالیسم مورد تاکید است.

اما جهانی شدن یا جهانی سازی به چه معناست؟

نشانه آخر واژه Globalization  ایجاد کننده  یک حالت فاعلی برای آن است. مانند کلمات Liberalization  یا Westernization که از ترجمه آزاد سازی یا غربی سازی استفاده شده است، پس برای Globalization معنای جهانی سازی به کار می رود.

نکته دیگر در قالب این مفهوم، فرآیندهای تولید و توزیع کالا و خدمات و امکانات ارتباطی و اطلاعاتی گوناگونی است که در اختیار نظام سرمایه داری است و درصدد گسترش حوزه اقتدار و فراگیر ساختن نفوذ در همه  جهان است. در ورای پدیده  جهانی سازی، اقتداری وجود دارد که نقش هدایت کنندگی بر عهده  اوست.

در فصل اول کتاب به مفهوم جهانی سازی و چهار روند اساسی برای جهانی سازی پرداخته می شود:

۱-رقابت میان قدرت های بزرگ

۲-نوآوری های تکنولوژیک

۳-جهانی سازی تولید و مبادله

۴-تجدد و نوگرایی

سپس به زمینه های ظهور و ابزار جهانی سازی پرداخته می شود که از جمله  آنها ارتباطات و نهاد های بزرگ بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.

در فصل دوم جهانی سازی و ابعاد آن مطرح است. مباحث بیان شده در این فصل عبارتند از جهانی سازی و ارتباطات: امپریالیسم ارتباطی،  جهانی سازی و اقتصاد: پایان حاکمیت شرکت های چند ملیتی،  پیامدهای عمومی جهانی سازی اقتصادی،  جهانی سازی و سیاست: پایان حاکمیت دولت ها،  جهانی سازی و فرهنگ: افول تنوع فرهنگی.

فصل سوم با عنوان  جهانی سازی در حال گذر به مباحثی همچون مخالفان و موافقان جهانی سازی، جهانی سازی پدیده ای نگران کننده برای کشورهای در حال توسعه، دیگر پدیده ها در جهان : گلوکالیسم نه گلوبالیسم پرداخته است.

برشی از کتاب

در نظر صاحب نظران غربی، در اختیار داشتن وسایل ارتباط جمعی و فن آوری های جدید ارتباطی، مساوی با در اختیار داشتن استیلای فرهنگی است. «گرامشی» با وارد کردن واژه «هژمونی» به این عرصه نقش نهادهایی نظیر خانواده، آموزش و پرورش، احزاب و وسایل ارتباط جمعی را بسیار اساسی می داند و معتقد است که این هژمونی از طریق نهادهای مذکور کسب می گردد و برنده کسی است که این زمینه را در اختیار داشته باشد.

 به نظر «ادگار موران» پس از تبدیل استعمار مستقیم به غیرمستقیم یا استعمار نو، وادی فرهنگ از سوی غرب برگزیده شد و از این پس هر فردی که بر روی زمین متولد می شود، فکر و اندیشه  او تخدیر می گردد و بنابراین استعمار دائمی و همیشگی است و به محدوده های صرفا جغرافیایی نیز ختم نمی شود و ضرب و زور نظامی نیز در آن جایی ندارد. مهم ترین ابزار این تخدیر فرهنگی، رسانه است.

 

  • دانلود

    جهت دانلود این اثر ارزشمند، به سایت کتاب “کتاب سبز” مراجعه کنید.

 

تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.

یک دیدگاه بگذارید

آدرس الکترونیکی شمامنتشر نخواهد شد. زمینه ها برای علامتگذاری لازم هستند.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>