به گزارش خبرگزاری متا اولین نشست تخصصی موسسه مطالعات تمدن اسلامی با موضوع “امر به معروف و نهی از منکر” به میزبانی جامعه اسلامی دانشجویان، در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار گردید. حجت الاسلام متولی امامی، در ابتدای نشست به تبیین مقدمات موضوع پرداختند و توضیح دادند که لازم است برای فهم امر به معروف و نهی از منکر سه مقدمه مهم را مدنظر داشته باشیم.
ایشان با استناد به شواهد تاریخی، به این مقدمه مهم اشاره کردند که همیشه در طول تاریخ، تنها اقوامی توانسته‌اند تمدن بسازند که اهل زورگویی بوده و برای تثبیت و شیوع فرهنگ خود تلاش کرده‌اند. حکومت‌هایی مثل هخامنشیان، صفویه، عثمانیان هم از طریق زورگویی و تلاش‌های اجتماعی توانسته‌اند فرهنگ و قدرت خود را تثبیت نمایند. چنانچه تمدن مدرن امروز هم نتیجه تلاش‌ها و زحماتی است که بنیانگذاران آمریکا انجام داده‌اند.
استاد در مقدمه دوم بحث خود، به توضیح این مسئله پرداختند که ادیان هم به نوبه خود زورگویی داشته‌اند. تمامی ادیانی که دارای فقه و احکام دینی هستند، توانسته‌اند نظر و تفکر دینی خود را به عمل اجتماعی بکشانند و تمدن بسازند. دین یهود و دین اسلام نیز به دلیل برخورداری از فقه، همواره توانسته‌اند نظام و تمدن تشکیل دهند، اما ادیانی همچون مسیحیت که فقه ندارند، برای آنکه بتوانند نظام اجتماعی تشکیل بدهند، مجبور شده‌اند با پیوند زدن خود با صهیونیسم سیاسی و تشکیل صهیونیزم مسیحی به سمت این هدف حرکت نمایند.
حجت‌الاسلام متولی‌امامی مقدمه سوم خود را با این پرسش مهم بیان کردند که در حکومت دینی تا چه اندازه می‌توانیم به مردم زور بگوییم؟ تمامی صاحب‌نظران رشته حقوق می‌دانند اگر قدرتی بخواهد در جامعه حاکم شود تنها راه، حرکت از طریق مسیرهای قانونی است. ارزش‌هایی مثل حجاب و نماز، خوب و پسندیده هستند اما این امور تنها زمانی می‌توانند تمدن‌ساز باشند که اموری قانونی شوند و برای آنها پاداش و مجازات اجتماعی تعیین شود.
ایشان اضافه کردند یکی از مسائل مهم جامعه امروز ما، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است که متاسفانه هنوز به تعریف جامع و خوبی از آن نرسیده‌ایم. از طرفی پژوهش کاملی برای این مسئله مهم صورت نگرفته و رسائل مراجع تقلید هم تنها در چند صفحه به این امر اشاره کرده‌اند.اما به نظر می‌رسد آنچه به ما در فهم این امر کمک خواهد نمود، فهم عرف و درک میزان فاصله آن با قانون‌های دینی و اجتماعی است. مطمئنا امر به معروف و نهی از منکر برای اموری که عرف مردم شده‌اند، با اموری که می‌خواهند مرز بین عرف و قانون را افزایش دهند متفاوت خواهد بود.
برای امر به معروف و نهی از منکر دو رویکرد مهم وجود دارد؛ رویکرد اول، روش پلیسی است که به طور قانونی از طریق نظارت و مجازات جلوی منکر را در جامعه می‌گیرد. این رویکرد در مواقعی اعمال می‌شودکه شخصی بخواهد علنا ساختارشکنی کرده و مرز بین عرف و قانون را بیشتر نماید.
رویکرد دوم رویکرد تربیتی است؛ بدین معنا که وقتی یک مسئله‌ای دارد به تدریج جزو عرف مردم می‌شود، شما نیاز دارید ابتدا زمینه معرفتی و تربیتی فرد را اصلاح کنید و سپس منکر را از میان بردارید. بنابراین در امر به معروف و نهی از منکر، توجه به شرایط بسیار مهم است و این امر در گرو ارتباط قوی حکومت دینی با واقعیت‌های اجتماعی جامعه است. رویکرد تربیتی به این مهم واقف است که عرف مردم بایست تربیت شود و با عرف نمی‌شود چکشی برخورد کرد.
حجت‌الاسلام متولی امامی در پایان اشاره کرد که رویکرد پلیسی تنها توسط بخشی از جامعه و به صورت کاملا قانونی و تعیین شده دنبال می‌شود، اما امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است عمومی که مسائل بسیاری را شامل می‌شود. این امر بدین معناست که اولا امر به معروف و نهی از منکر تنها وظیفه‌ای بر دوش حکومت نیست، بلکه نیازمند هم‌گرایی مردم نیز هست و از طرفی امر به معروف تنها به حجاب و مسائل اجتماعی مربوط نمی‌شود بلکه با همه ارزش‌های دینی و اجتماعی ما پیوند مستقیم دارد. بزرگترین معروف حکومت دینی و بزرگترین منکر طاغوت است.
بخش پایانی جلسه با پرسش پاسخ دانشجویان حاضر در جلسه همراه بود که به طرح و بحث مسائل و چالس‌های مهم جامعه در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شد.

تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.

یک دیدگاه بگذارید

آدرس الکترونیکی شمامنتشر نخواهد شد. زمینه ها برای علامتگذاری لازم هستند.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>